Barwa 001

Samoświadomość:
Ja'vahre'ghannat'velhi'ghe'ma'rhi (przed rozdarciem Barwy)
Mhun'syr'nan'dhu i Nhu'snyr'nal'gho (po rozdarciu Barwy)

Struktura:
Sferyczny układ geocentryczny.

Ciała Niebiańskie:
Świat – planeta.
Lyuna – kryształowy, naturalny satelita Świata.
Serapion – gwiazda.

Astralni:
Hyob – wybudzony i odseparowany od planety Świat.
Lyuna – wybudzona i odseparowana od księżyca Lyuna.
Serapion – wybudzony i odseparowany od gwiazdy Serapion.

Jednostki czasu:
1en Serapion – od wschodu do wschodu Serapiona.
1na Lyuna – od wschodu do wschodu Lyuny.
1en Okres – 40 Serapionów / 72 Lyuny.
1en Przedział – 16 Okresów.
'przymiotnik' Serapion / Lyuna – sto Przedziałów, epoka; nazwa zostaje jej nadana w zależności od tego, które z ciał niebieskich króluje na niebie na początku Pierwszego Przedziału nowej epoki oraz od jego wyglądu; np. Turkusowa Lyuna, Rdzawy Serapion. Nazwa każdej epoki zostaje jej nadana przez uczonych z najstarszego obserwatorium na Świecie, Obserwatorium Dnia i Nocy.
Obraz Świata – przedział czasu, który rozpoczyna i kończy globalne wydarzenie mające drastyczny wpływ na kształt Barwy.

Historyczne Obrazy Świata:
Pierwszy Obraz – od stworzenia Świata do rozdarcia Barwy.
Drugi Obraz – od rozdarcia Barwy do unicestwienia pierwszej rasy ludzi.
Trzeci Obraz – od stworzenia drugiej rasy ludzi.

Okresy kalendarzowe:
1. Anonha
2. Fyris
3. Ghemenya
4. Sharna
5. Luperna
6. Reshta
7. Sektra
8. Kilvya
9. Keewra
10. Merit
11. Bhitra
12. Sanctra
13. Helya
14. Dornah
15. Shikt
16. Fenrys

Okresy klimatyczne:
Unakhyt – czas przebudzenia (Okresy 1-4).
Fhuksyt – czas dojrzewania (Okresy 5-8).
Mhocait – czas zbiorów (Okresy 9-12).
Larimhar – czas snu (Okresy 13-16).

Ciekawostki:
– Światło generowane przez Serapiona jest z natury lekko zabarwione na ciepły złoty kolor, z tego powodu czysty biały kolor w tej Barwie nie istnieje. Jego najbliższy odpowiednik kolorystyczny określa się go jako 'prawie biały'.
– Światło Serapiona dostarcza ciepło równomiernie na całą planetę, przez co nie ma na niej obszarów na stałe pokrytych lodem.
– Oś Świata jest idealnie pionowa, a okresy klimatyczne występujące na planecie są wywołane pulsem gwiazdy Serapion, która regularnie generuje więcej lub mniej energii słonecznej.
– Planeta Świat, księżyc Lyuna i gwiazda Serapion są idealnie okrągłe.
– Planeta Świat jest nieruchoma.
– Serapion krąży po idealnie kolistej orbicie wokół Świata.
– Lyuna krąży po idealnie kolistej orbicie wokół Świata.
– Serapion i Lyuna okrążają Świat w przeciwnych kierunkach, co doprowadza do częstych zaćmień gwiazdy.
– Powierzchnia Lyuny jest w całości naznaczona głębokimi kraterami, choć w przestrzeni kosmicznej asteroidy itp. nie występują.


Seria reprezentująca tę Barwę:
Dni jak noce

Tytuły umieszczone w tej Barwie:
! Przeznaczenie nie istnieje