WIZUALIZACJE
Barwa 001
Planeta Swiat
Księżyc Lyuna
Gwiazda Serapion
INFORMACJE O BARWIE 001
Samoświadomość

Ja'vahre'ghannat'velhi'ghe'ma'rhi – przed rozdarciem Barwy.
Mhun'syr'nan'dhu i Nhu'snyr'nal'gho – po rozdarciu Barwy.

Struktura

Sferyczny układ geocentryczny.

Ciała Niebiańskie

Swiat – planeta.
Lyuna – kryształowy, naturalny satelita Swiata.
Serapion – gwiazda.

Astralni

Hyob – wybudzony i odseparowany od planety Swiat.
Lyuna – wybudzona i odseparowana od księżyca Lyuna.
Serapion – wybudzony i odseparowany od gwiazdy Serapion.

Jednostki czasu

1 Serapion – od wschodu do wschodu Serapiona.
1 Lyuna – od wschodu do wschodu Lyuny.
1 Okres – 40 Serapionów / 72 Lyuny.
1 Przedział – 16 Okresów.
(przymiotnik) Serapion / Lyuna – sto Przedziałów, epoka; nazwa zostaje jej nadana w zależności od tego, które z ciał niebieskich króluje na niebie na początku Pierwszego Przedziału nowej epoki oraz od jego wyglądu; np. Turkusowa Lyuna, Rdzawy Serapion. Nazwa każdej epoki zostaje jej nadana przez uczonych z najstarszego obserwatorium na Swiacie, Obserwatorium Dnia i Nocy.
Obraz Swiata – przedział czasu, który rozpoczyna i kończy globalne wydarzenie mające drastyczny wpływ na kształt Barwy.

Historyczne Obrazy Swiata

Pierwszy Obraz – od stworzenia Swiata do rozdarcia Barwy.
Drugi Obraz – od rozdarcia Barwy do unicestwienia pierwszej rasy ludzkiej.
Trzeci Obraz – od stworzenia drugiej rasy ludzkiej.

Okresy kalendarzowe

1. Anonha
2. Fyris
3. Ghemenya
4. Sharna
5. Luperna
6. Reshta
7. Sektra
8. Kilvya
9. Keewra
10. Merit
11. Bhitra
12. Sanctra
13. Helya
14. Dornah
15. Shikt
16. Fenrys

Okresy klimatyczne

Unakhyt – czas przebudzenia (Okresy 1-4).
Fhuksyt – czas dojrzewania (Okresy 5-8).
Mhocait – czas zbiorów (Okresy 9-12).
Larimhar – czas snu (Okresy 13-16).

Ciekawostki

– Światło generowane przez Serapiona jest z natury lekko zabarwione na ciepły złoty kolor, z tego powodu czysty biały kolor w tej Barwie nie istnieje. Jego najbliższy odpowiednik kolorystyczny w naturze jest określany jako "prawie biel".
– Światło Serapiona dostarcza ciepło równomiernie na całą planetę Swiat, przez co nie ma na niej obszarów na stałe pokrytych lodem.
– Oś Swiata jest idealnie pionowa, a okresy klimatyczne występujące na planecie są wywołane pulsem gwiazdy Serapion, która regularnie generuje więcej lub mniej energii słonecznej.
– Planeta Swiat, księżyc Lyuna i gwiazda Serapion są idealnie okrągłe.
– Planeta Swiat jest nieruchoma.
– Serapion krąży po idealnie kolistej orbicie wokół Swiata.
– Lyuna krąży po idealnie kolistej orbicie wokół Swiata.
– Serapion i Lyuna okrążają Swiat w przeciwnych kierunkach, co doprowadza do częstych zaćmień gwiazdy.
– Powierzchnia Lyuny jest w całości naznaczona głębokimi kraterami, choć w przestrzeni kosmicznej asteroidy itp. nie występują.

Tytuły umieszczone w tej Barwie

Przeznaczenie nie istnieje