P I E R W S Z E    W Y D A N I E
O P I S    P U B L I K A C J I


Początek trudnej drogi Artura, kilkunastoletniego chłopca nieświadomie uwikłanego w zapomnianą przeszłość, brutalną teraźniejszość oraz niepewną przyszłość.


M E T A D A N E    O P I S O W E


Tytuł:
Seria:
Numer tomu:
Autor:
Data wydania:
ISBN:
Wydawnictwo:
Gatunek:
Format:
Zawartość:
CREALIMONS 1
CREALIMONS
1
Christopher Nuin
1 październik 2016
9788393186778
Krzysztof Fiszer
proza
książka elektroniczna
14 stron dokumentu PDF


O D N O Ś N I K I


Pobierz książkę:
Sprawdź:
Barwa:
Oceń wydanie:
PDFEPUBMOBI
ilustracje
005
goodreads.comlubimyczytać.pl
D R U G I E    W Y D A N I E
O P I S    P U B L I K A C J I


Początek trudnej drogi Artura, kilkunastoletniego chłopca nieświadomie uwikłanego w zapomnianą przeszłość, brutalną teraźniejszość oraz niepewną przyszłość.


M E T A D A N E    O P I S O W E


Tytuł:
Seria:
Numer tomu:
Autor:
Lektor:
Data wydania:
ISBN:
Wydawnictwo:
Gatunek:
Format:
Zawartość:
CREALIMONS 1
CREALIMONS
1
Christopher Nuin
Jacek Labijak (Studio Tercja)
31 sierpień 2017
9788394809126
Krzysztof Fiszer
proza
książka dźwiękowa WAV
11:00 min / 101 MB


O D N O Ś N I K I


Pobierz książkę:
Oceń wydanie:
wav
goodreads.comlubimyczytać.pl