W I Z U A L I Z A C J E
B A R W A    0 0 2
Z E M A
K E S Y
S O N A
W I E D Z A    O    B A R W I E    0 0 2
P I E R W O T N A    I D E A    B A R W Y


?


Ś W I A D O M O Ś Ć    B A R W Y


- brak -


W E W N Ę T R Z N A    S T R U K T U R A    B A R W Y


Niebiański układ sferyczny.


C I A Ł A    N I E B I A Ń S K I E    W Y S T Ę P U J Ą C E    W    T E J    B A R W I E


Sona – pierwsze Ciało Niebiańskie, którego fizyczna forma objawiła się pod postacią gwiazdy stanowiącej centrum układu sferycznego Barwy.

Zema – drugie Ciało Niebiańskie, którego fizyczna forma objawiła się pod postacią skalistej planety okrążającej Sonę.

Kesy – trzecie Ciało Niebiańskie, którego fizyczna forma objawiła się pod postacią gazowej planety okrążającej Zemę.


C I A Ł A    N I E B I A Ń S K I E :    D O D A T K O W E    I N F O R M A C J E


– Planetę Zemę zamieszkują różnorodne gatunki demonów.


A S T R A L N I


Sona (♀) – wybudzona świadomość Sony, nie odseparowana od swego ciała.

Zema (♀) – uśpiona świadomość Zemy, nie odseparowana od swego ciała.

Kesy (♂) – uśpiona świadomość Kesego, nie odseparowana od swego ciała.


Z E M A :    J E D N O S T K I    C Z A S U


Jeden Den – od północy do północy.
Jeden Ten – 11 Denów.
Jeden Mec – 33 Deny.
Jeden Ruk – 13 Meców.


Z E M A :    O K R E S Y    K A L E N D A R Z O W E    I    K L I M A T Y C Z N E


1. Tysen
2. Tuly
3. Cemar
4. Wieken
5. Yma
6. Wiecer
7. Pili
8. Respen
9. Wespen
10. Padnik
11. Oplas
12. Grud
13. Juda


Kwit – czas wzrostu i kwitnienia (Mece 2-5).
Kos – czas dojrzewania i sianokosów (Mece 6-9).
Wich – czas wichur i burz (Mece 10-11).
Mroz – czas mrozów i śnieżnych zamieci (Mece 12-1).
TYTUŁY UMIESZCZONE W BARWIE 002


1. 30.12.MEG