WIZUALIZACJE
Barwa 003
Planeta Aquantis
Gwiazda Aurumis
WIEDZA O BARWIE 003
PIERWOTNA IDEA BARWY


?
ŚWIADOMOŚĆ / SAMOŚWIADOMOŚĆ BARWY


?
WEWNĘTRZNA STRUKTURA BARWY


Niebiański układ sferyczny.
CIAŁA NIEBIAŃSKIE WYSTĘPUJĄCE W TEJ BARWIE


Aquantis – pierwsze Ciało Niebiańskie, którego fizyczna forma objawiła się pod postacią płynnej planety stanowiącej centrum układu sferycznego Barwy.

Aurumis – drugie Ciało Niebiańskie, którego fizyczna forma objawiła się pod postacią złotej gwiazdy.


DODATKOWE INFORMACJE


– Zarówno planeta Aquantis jak i gwiazda Aurumis są nieruchome.
– Gwiazda Aurumis jest dziesięc razy mniejsza od planety Aquantis.
– Gwiazda Aurumis oświetla bezpośrednio tylko 1/4 część planety Aquantis.
– Promienie słoneczne gwiazdy Aurumis nie są zbudowane z energii.
– Woda z której zbudowany jest Aquantis, jest podzielona na cztery morza: Morze Cieni, Może Pragnień, Morze Objawień, Morze Sztormów.
– Każde morze na planecie Aquantis posiada samoświadomość i wolną wolę.
– Każda kropla wody wszystkich czterech mórz na planecie Aquantis posiada samoświadomość i wolną wolę.
– Przestrzeń kosmiczna tej Barwy jest wypełniona kolorowymi gazami.
– Kolor czarny w tej Barwie nie istnieje.
ASTRALNI


Aquantis (♂) – wybudzona świadomość Aquantisa, nie odseparowana od swego ciała.

Aurumis (♂) – wybudzona świadomość Aurumisa, nie odseparowana od swego ciała.
TYTUŁY UMIESZCZONE W BARWIE 003


1. Morze być może