V I S U A L I Z A T I O N S
C O L O U R    0 0 4
K N O W L E D G E    A B O U T    T H E    C O L O U R    0 0 4
T H E    C O L O U R ' S    O R I G I N A L    I D E A


?


T H E    C O L O U R ' S    A W A R E N E S S


?


T H E    C O L O U R ' S    I N T E R N A L    S T R U C T U R E


Layered realities.
T I T L E S    P L A C E D    I N    T H E    C O L O U R    0 0 4


1. Kapturek czerwony jak krew
2. Walizka w kolorze siarki